Wraz z początkiem stycznia firma NanoTemper oraz BioAnalytic podpisały porozumienie dystrybucyjne w zakresie sprzedaży urządzeń Tycho wykorzystujących efekt termoforezy. 
Jest to co raz częściej spotykana w laboratoriach life science technika pozwalająca na szybkie sprawdzenie właściwości fizyko-chemicznych białek oraz ich oddziaływań w tym również z ligandami nie białkowymi.

Urządzenie Tycho pozwala na szybką analizę jakości próbek białek przed dalszymi etapami analiz proteomicznych, w tym z wykorzystaniem spektrometrii mas. Zawsze kiedy liczy się czas, pewność wyników, standaryzacja badań, Tycho jest najlepszym rozwiązaniem.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych a prezentacja instrumentu dodatkowo przekona każdego o celowości inwestycji.