Codzienna praca z białkami wymaga stałego monitorowania ich jakości. Czasochłonne analizy można znacznie skrócić dzięki urządzeniu Tycho NT.6. Potrzebne są mniej niż 3 minuty by potwierdzić charakterystykę preparatu białka pod względem:

 • integralności strukturalnej;
 • funkcjonalności;
 • stężenia;
 • czystości;
 • stopnia pofałdowania;
 • podobieństwa.

Urządzenie ma niewielkie gabaryty, jest proste w obsłudze dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu, nie wymaga czyszczenia. Do analizy potrzebna jest jedynie niewielka ilość próbki (kilka mikrolitrów). Koszty eksploatacji są relatywnie niskie.

Modyfikacja struktury białka powoduje zmianę jego właściwości fluorescencyjnych, co wynika z innej ekspozycji grup aromatycznych aminokwasów (głównie tryptofan i tyrozyna). Urządzenie Tycho NT.6 ogrzewa próbkę umieszczoną we włosowatej kapilarze w przedziale od 35°C do 95°C rejestrując sygnał fluorescencji w procesie denaturacji.

Analiza wspomnianej zależności pozwala na:

 • potwierdzenie jakości próbki;
 • szybkie testowanie podobieństwa i powtarzalności preparatów białkowych. Urządzenie przechowuje dane dla 30 000 analiz, dzięki czemu w dowolnej chwili można porównać próbkę z innymi seriami, partiami;
 • szybką weryfikację procesu oczyszczania próbki białka przez porównanie ze standardem;
 • kontrolę wpływu warunków przechowywania;
 • analizę próbki w dowolnym buforze i szerokim zakresie stężeń;
 • monitorowanie integralności strukturalnej w czasie;
 • uzyskanie szybkiej informacji o stężeniu dla nieznanych próbek w porównaniu ze standardem;
 • rutynową ocenę stężenia podczas kontroli jakości;
 • szybką ocenę utraty stabilności białka w wyniku utleniania;
 • kontrolę jakości na każdym etapie procesu oczyszczania oraz analizy białka.

Więcej informacji na stronie: www.nanotempertech.com