Pobranie krwi jest nieskomplikowaną czynnością medyczną choć nie zawsze przyjemną dla ludzi. Poziom komplikacji wzrasta kiedy mamy do czynienia z mniejszymi zwierzętami jak np. szczury lub myszy. Problemem w tym jest wykonanie wkłucia oraz ilość dostępnej krwi w organizmie.

Stosując próbniki Mitra dedykowane do pobierania mikrolitrowych ilości krwi powyższe ograniczenia znikają.

Opatentowany skład i konstrukcja sorbentu pozwalają na:

– precyzyjne pobranie krwi – objętość 10 ul lub 20 ul (zależnie od modelu próbnika),
– znacząco większą przeżywalność zaangażowanych zwierząt,
– komfort pobierającego i łatwiejszą organizację stanowiska pobierania krwi,
– łatwiejszy i bezpieczniejszy transport próbek pomiędzy zwierzętarnią, a laboratorium.

Brzmi ciekawie? Na pewno intrygująco!

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak działa ten próbnik zapraszamy do kontaktu.

#telemedicine #bloodcollection #drugtherapy #badaniakliniczne #tdm #badania #leki #medicinalchemistry #badaniaklinicznewpolsce