Mikro kolumny NuTip znajdują coraz szersze uznanie w rosnącej ilości laboratoriów spełniając wymogi stawiane przez współczesne metody analiz instrumentalnych.

Współczesne badania naukowe wymuszają uzyskiwanie co raz większej ilości jak najbardziej wiarygodnych, wyników czego konsekwencją staje się konieczność obniżania kosztów analiz. Cel ten został osiągnięty między innymi przez zmniejszenie objętości mieszanin reakcyjnych. Otrzymujemy mniejszą ilość próbki, którą należy oczyścić do analiz chromatograficznych. Przez lata powszechnie stosowano ekstrakcję do fazy stałej czyli SPE, precypitację lub ekstrakcję w układzie ciecz – ciecz. Powyższe metody były wystarczające i zadowalające do kiedy dysponowaliśmy kilkunastoma lub kilkoma mililitrami próbki. Jednak w sytuacji, gdzie objętość naszej próbki zawiera się w przedziale od 1 do 100 uL, wspomniane metody w klasycznej postaci nie znajdują zastosowania.

Rozwiązaniem wielu kłopotów, pozwalającym na skuteczne, szybkie i powtarzalne oczyszczenie próbki, są mikro kolumny SPE, gdzie złoże zostało upakowane w postaci końcówki zakładanej na pipetę automatyczną. Sposób postępowania z próbką jest podobny jak z kolumną do SPE z tą różnicą, że pipeta automatyczna zastępuje nam komorę próżniową oraz pompę, a złoże znajduje się w tipsie. Glygen Scientific oferuje ponad 40 różnych złóż chromatograficznych dostępnych w trzech wariantach, zależnie od objętości próbki (1-10 uL, 10-200 uL, 10-200 uL), gdzie przez zwiększenie ilości złoża, można oczyścić większe ilości próbki. Mikro kolumny NuTip znajdują coraz szersze uznanie w rosnącej ilości laboratoriów spełniając wymogi stawiane przez współczesne metody analiz instrumentalnych.