MALDI-TOF MS nowa jakość w procesie identyfikacji szczepów bakteryjnych.

 

Szybka i trafna identyfikacja szczepów bakteryjnych to powszechnie znane wyzwanie w diagnostyce mikrobiologicznej. Tradycyjne techniki biochemiczne stosowane do identyfikacji opierają się na różnicowaniu właściwości metabolicznych drobnoustrojów. Trwają one wiele godzin a czasem dni a ich specyficzność jest niewystarczająca. Odpowiedzią na te niedogodności jest technika wykorzystująca spektrometrię mas – MALDI-TOF MS.

Jonizacja próbki laserem wspomagana matrycą z detektorem czasu przelotu MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization – Time Of Flight) jest szybką i dokładną metodą analityczną pozwalającą na dokonanie pomiaru występujących w każdym organizmie unikalnych białek, będących jego genetycznym „odciskiem palca”. Widma białek porównywane są z biblioteką widm zawierającą bazę danych szczepów oraz gatunków (w tym prątków mykobakterii). Na tej podstawie drobnoustrój jest identyfikowany do poziomu szczepu. Proces przygotowania próbki zajmuje zaledwie kilka minut, sama analiza to kolejnych kilkanaście sekund. Resztę procesu identyfikacji wykonuje oprogramowanie.

 

Spektrometry MALDI-ToF są już, powszechnym narzędziem wykorzystywanym w analizie peptydów, białek, nukleotydów, lipidów i większości innych cząsteczek biologicznie czynnych. Jako wysokorozdzielczy układ pozwala bowiem na pomiar masy badanego związku z wysoką dokładnością i czułością rzędu pikomoli.

 

Technika MALDI znajduje coraz większe zastosowanie w diagnostyce oraz przemyśle spożywczym. Przede wszystkim w identyfikacji i monitorowaniu drobnoustrojów a co za tym idzie umożliwia szybką i precyzyjną kontrolę jakości.

 

Ascend Diagnostics, Ltd., wprowadził właśnie na rynek system MALDI-TOF MS nowej generacji dedykowany szybkiej diagnostyce mikrobiologicznej. W porównaniu z podobnymi analizatorami tego typu pozwala na szybszą i dokładniejszą analizę próbki. Ponadto jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach dzięki czemu bez problemów można ustawić go na stole laboratoryjnym. Oprogramowanie pozwala również na zdalny dostęp i kontrolę urządzenia co jest dodatkowym atutem. Baza danych umożliwia identyfikację 6500 szczepów pochodzących z 388 gatunków.

Więcej na stronie:

https://www.ascendx.com/technology/