Ekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid Phase Extraction – SPE) jest jedną z popularnych technik przygotowywania próbek do analiz chromatograficznych.

Odkryj unowocześniony ekstraktor nadciśnieniowy PPM 48 firmy J2 Scientific, który dzięki swej konstrukcji pozwala na szybsze, wydajniejsze i jeszcze bardziej powtarzalne przygotowywanie próbek.

Przekonaj się, że zastosowanie nadciśnienia może być bardziej efektywne niż podciśnienie wykorzystywane w komorach do SPE.

PPM 48 jest użyteczny do izolacji analitów z różnego rodzaju matryc i charakteryzuje się tym, że:

  • nie wymaga podłączenia do źródła zasilania elektrycznego
  • przepływ cieczy przez sorbent wymuszony jest przez ciśnienie gazu (powietrze, azot) doprowadzanego od góry kolumienki ekstrakcyjnej
  • uproszczona, kompaktowa budowa ekstraktora pozwala na szybkie przenoszenie oraz łatwość obsługi
  • ciśnienie gazu, a przy tym szybkość przepływu cieczy, regulowane jest przez manualny regulator ciśnienia
  • możliwość ustawienia innego ciśnienia gazu dla etapu elucji i dla etapu suszenia złoża
  • konstrukcja ekstraktora nadciśnieniowego zapewnia jednakową szybkość przepływu cieczy przez złoże
  • możliwość pracy z 48 kolumienkami ekstrakcyjnymi jednocześnie
  • do kolumienek o objętości od 1 ml do 15 ml
  • statywy pozwalające na stosowanie różnego rodzaju odbieralników

Oszczędzaj zużycie gazu dzięki możliwości odcięcia jego dopływu do niewykorzystywanych pozycji w urządzeniu.

Zapraszamy do zapoznania z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej J2 Scientific.

https://j2scientific.com/manifolds