Fiolki Interlockedᵀᴹ  proste rozwiązanie – duża użyteczność

Mała objętość próbki w analizie chromatograficznej zawsze oznacza konieczność zastosowania insertu do fiolki. Insert insertowi nie jest równy, co wynika z różnego kształtu, materiału z jakiego jest wykonany oraz sposobu mocowania. Algorytm postępowania jest prosty, a wątpliwość zawsze jedna: czy insert znajduje się we właściwej pozycji? Czym jest właściwa pozycja? Prostopadłe umieszczenie insertu względem dna fiolki po zakręceniu nakrętką, dzięki czemu igła automatyczngo dozownika nie zostanie uszkodzona w wyniku kontaktu ze ścianką insertu. Sposobem na rozwiązanie problemu i uniknięcie wątpliwości jest wybór fiolek Interlockedᵀᴹ firmy JG Finneran.

Interlockedᵀᴹ to fiolki, w których insert jest stabilnie, na stałe zintegrowany z fiolką. Przy zamykaniu fiolki nie ma niebezpieczeństwa, że insert zmieni pozycję.

 Proste rozwiązanie dające pewność i zadowolenie!