Filtracja tangencjalna – wygodne i wydaje narzędzie w laboratorium

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad coraz częściej stosowaną techniką separacji jest filtracja membranowa. Rozwiązaniem pozwalającym na najszersze jej zastosowanie jest filtracja z przepływem stycznym (TFF) nazywana również filtracją tangencjalną.

W przypadku tej techniki strumień zasilający przepływa równolegle do powierzchni membrany. Część strumienia przechodzi przez membranę (permeat) a pozostała część (retentat) zawracana jest do zbiornika zasilającego.

Permeat zawiera cząsteczki o żądanej masie (poniżej wartości odcięcia membrany („cut off”)).

Filtracja tangencjalna została zastosowana w takich dziedzinach nauki jak immunologia, biologia molekularna, chemia białek, biochemia, mikrobiologia. TFF wykorzystuje się do zatężania i odsalania rozpuszczonych biomolekuł w dużym zakresie objętości (od 10 mL do tysięcy litrów). Może być również użytecznym narzędziem do frakcjonowania mieszanin białek, filtrowania lizatów komórkowych czy przygotowywania próbki przed analizą na HPLC.

Użytecznym systemem do filtracji tangencjalnej w stabilnych warunkach jest zestaw KrosFlo®Research 2i.

Zastosowanie tego urządzenia zapewnia poprawę wydajności, czystości oraz szybkości prowadzonych procesów.

 Zestaw KR2i dzięki zastosowaniu nowoczesnego modułu KONDUiT dodatkowo pozwala również na:

  • Kontrolowanie przewodności punktu końcowego ultrafiltracji / diafiltracji
  • Pomiar absorpcji promieniowania UV dla punktu końcowego diafiltracji
  • Możliwość ustawienia alarmu przebicia membrany
  • Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym
  • Dwa niezależne odczyty temperatury / przewodnictwa
  • Jednoczesne monitorowanie 2 długości fali: 260 nm i 280 nm

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do twoich aplikacji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prezentowanym rozwiązaniem chętnie odpowiemy na pytania.

Więcej informacji na stronie: http://spectrumlabs.com/filtration/Konduit.html