Filtracja próbek – łatwo, przyjemnie i szybko

 

Filtracja próbki to ostania czynność analityka przed wprowadzeniem próbki do fiolki i umieszczeniem w automatycznym podajniku próbek (autosamplerze). Etap prosty i konieczny dla zapewnienia drożności układu chromatograficznego, jak również niezbędny dla uzyskania prawidłowych wyników z pomiarów spektrofotometrycznych. Filtracja z wykorzystaniem filtrów strzykawkowych jest czasochłonna i monotonna. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie probówek z zintegrowanymi filtrami membranowymi.

Sączenie jest wymuszone siłą odśrodkową wirówki, pozwala na jednoczesną filtrację wielu próbek.

Probówki dostępne są z szerokim wyborem najbardziej popularnych membran o różnej wielkości porów.

Filtrować można od 0.8 mL do 24 mL roztworu – zależnie od wielkości probówki.

 Zmień swoje filtry dziś i zyskaj czas!