Bezpieczeństwo w laboratorium jest najważniejsze

Praca w laboratorium chemicznym stwarza ryzyko ekspozycji personelu na szerokie spektrum substancji. W przypadku nieprzestrzegania zasad oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia a nawet życia personelu.

Jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo jest sprawny i wydajny system wentylacyjny. Niestety często ten element pozostawia wiele do życzenia. Jak rozwiązać problem w sytuacji, kiedy sprawny i niezawodny system wyciągowy jest niezbędny w naszej pracy?

Odpowiedzią jest TOGA, czyli mobilny system zapewniający pochłanianie niebezpiecznych substancji w drodze filtracji powietrza. Bez problemu może znaleźć się tam, gdzie w danym momencie jest potrzebny.

Oczyszczenie powietrza jest realizowane poprzez 4-etapową filtrację wykorzystując rewolucyjny filtr TOGA.  Usuwa on szkodliwe gazy poprzez ich absorpcję oraz neutralizację. Nie powoduje powstawania wtórnych zanieczyszczeń takich jak ozon czy tlenki azotu.

Jest to bezspornie przewaga nad tradycyjnym filtrem węglowym, który działa jedynie poprzez fizyczną absorpcję cząsteczek.

TOGA jest urządzeniem, które w drodze wydajnej filtracji powietrza usuwa toksyczne gazy, lotne związki organiczne, pyły, bakterie.

System jest indywidualnie konfigurowany do potrzeb klienta.

Dowiedz się więcej na http://gtscien.com/eng/main/